NIEUWS

Wijziging contributie

De contributie is per 1-1-2015 gewijzigd van €40,- naar 30,-.

Contributie

In het verleden is gebleken, dat het (op tijd) betalen van de contributie (club en KNHS) voor een aantal leden een probleem is. Daarom is er nu gekozen voor een machtiging. We hopen dat met deze machtiging dit probleem wordt opgelost.